Huisartsen Beverst Schoonbeek

Onze visie


Wij willen onze patiënten een kwalitatieve, wetenschappelijk gefundeerde, geneeskundige verzorging aanbieden. Wij verbinden ons ertoe hiervoor regelmatig nascholing te volgen, onderling overleg te plegen en de huidige inzichten in de medische wetenschap consequent toe te passen.

Wij willen ons beroep van huisarts uitoefenen in eer en geweten. Daarom respecteren wij een ethische en deontologische code in lijn met de Eed van Hippocrates.

Als huisarts vinden wij het belangrijk om een integrale, persoonlijke aanpak van gezondheidsproblemen na te streven. Dit betekent dat wij naast de medische en technische aspecten van de patiëntenzorg ook aandacht hebben voor de persoonlijke en emotionele ziektebeleving van onze patiënten.

Wij geloven dat samenwerken in een huisartsennetwerk onze patiënten de meeste waarborgen biedt voor een kwalitatieve geneeskunde en continuïteit van zorgen. Om deze samenwerking te optimaliseren komen we regelmatig samen.

Wij zullen er ook op toezien dat elke patiënt zo veel mogelijk door de eigen huisarts geholpen wordt.

In principe kan je voor elk gezondheidsprobleem bij je huisarts terecht zoals:

- gewone medische onderzoeken zoals bloeddrukmeting, bloedname, onderzoek bij ziektes,...
- gynaecologische onderzoeken, uitstrijkjes, zwangerschapsbegeleiding (in samenwerking met gynaecoloog)
- zuigelingenonderzoek, kinderziekten, basisvaccinaties (zowel zuigelingen als volwassenen)
- pre-operatieve onderzoeken
- kleine heelkunde: hechtingen, gipsen, behandeling wratjes, verwijderen pigmentvlekken, ...
- begeleiding naar levenseinde
- spoedgevallen, dringende gevallen krijgen steeds voorrang !

Wij geloven dat een samenwerking met de andere eerstelijnswerkers belangrijk is. Daarom overleggen we en werken we samen met apothekers,diëtisten,kinesisten, psychologen en verpleegkundigen.